Pozwolenia zintegrowane

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przypomina, że z dniem 30.10.2007r. upływa termin do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla podmiotów, które nie uzyskały przedmiotowego pozwolenia w wymaganym terminie, a wystąpiły na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954) o ustalenie terminu usunięcia naruszenia, polegającego na braku tego pozwolenia.
Jednocześnie informuję, zgodnie z art. 365 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wstrzyma w drodze decyzji użytkowanie instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.