Projekt IMPEL

W dniu 23 i 24 października w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie akcje inspekcyjne”  inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie wraz z inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego oraz funkcjonariuszami Służby Celnej i Straży Granicznej  prowadzili kontrole transgranicznego przemieszczania odpadów.

Podczas kontroli  sprawdzana była legalność przewozu odpadów, a także zgodność ładunku
z formularzem zgłoszeniowym i śledzenia wysyłki. Na  Drogowych Przejściach Granicznych w: Dorohusku, Hrebennem i Koroszczynie  skontrolowano 569 transportów, w tym 1 przewożący odpady, na Kolejowym Przejściu Granicznym w Dorohusku skontrolowano 1 transport odpadów.  W kontroli na  drodze nr 17 i 12 – parking w Kalinówce oraz na drodze nr 19 – parking  w Konopnicy na 36 zatrzymanych pojazdów 2 przewoziły odpady.   Wszystkie skontrolowane transporty odpadów były legalne.