Lider Polskiej Ekologii

WIOŚ Lublin informuje, że rozpoczęła się 11. edycja Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Celem Konkursu jest promocja najlepszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz efektywnych działań na rzecz ochrony środowiska w Polsce, podejmowanych przez podmioty gospodarcze oraz samorządy lokalne. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach, tj.:

  • Kategoria przedsiębiorstwo
  • Kategoria wyrób
  • Kategoria jednostka samorządu terytorialnego
  • Kategoria stowarzyszenia i fundacje

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 15 lutego 2008 r. W Sekretariacie Konkursu można uzyskać dodatkowe informacje, pomoc w przygotowaniu wniosków konkursowych oraz odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości:
Sekretariat Konkursu „Lider Polskiej Ekologii”
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
tel.: 032 254-60-31 wew. 136, 280; fax: 0 32 254-17-17
e-mail: lider@ietu.katowice.pl
www.liderpolskiejekologii