image_print

Pomiary zanieczyszczeń powietrza w związku z emisją związków fosforu

WIOŚ Lublin informuje, że w dniach 23-27.07.2007 r. kontynuował pomiary zanieczyszczeń powietrza w związku z emisją związków fosforu do środowiska po zdarzeniu, które miało miejsce w dniu 16.07.2007 r. na Ukrainie. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że stężenia fosforu i fosforanów w powietrzu kształtowały się podobnie jak w dniach poprzednich na bardzo niskim poziomie – poniżej 0,9 μg/m3. W związku z powyższym tut. Inspektorat zakończył prowadzenie badań w kierunku oznaczenia zawartości ww. związków w powietrzu. W dalszym ciągu prowadzone będą obserwacje […]

Czytaj dalej...

Pożar żółtego fosforu na Ukrainie

WIOŚ Lublin informuje o wynikach pomiarów zanieczyszczenia powietrza wykonanych przez Delegaturę w Zamościu w dniu 22.07.2007 r. w związku z katastrofą kolejową i pożarem żółtego fosforu na Ukrainie (16.07.2007). Pomiar zanieczyszczenia powierza w zakresie stężenia fosforu – mniej niż 0,9 μg/m3 Nie stwierdzono zmian jakości powietrza w oznaczeniu z dnia 22.07 w stosunku do badań poprzednich (18, 19, 20, 21 lipca).

Czytaj dalej...

Pożar żółtego fosforu na Ukrainie

WIOŚ Lublin informuje o wynikach pomiarów prób z rzeki Bug i powietrza pobranych i zbadanych przez Delegaturę w Zamościu w dniu 21.07.2007 r. w związku z katastrofą kolejową i pożarem żółtego fosforu na Ukrainie (16.07.2007). Rzeka Bug w miejscowości Kryłów – wyniki poboru : ortofosforany 1,33 mg PO4/dm3, fosfor ogólny – 0,96 mgP/dm3. Pomiar zanieczyszczenia powierza w zakresie stężenia fosforu – mniej niż 0,9 μg/m3 Reasumując: nie stwierdzono zmian w jakości wód rzeki Bug […]

Czytaj dalej...

Pożar pociągu z płynnym fosforem na Ukrainie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w związku z pożarem pociągu z płynnym fosforem na Ukrainie, Laboratoria WIOŚ w Lublinie oraz Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu nadal prowadzą badania jakości powietrza oraz wody rzeki Bug. Dotychczasowe pomiary nie wykazały zawartości fosforu ogólnego i fosforanów w pobranych próbach powietrza. Natomiast w rzece Bug nie obserwuje się podwyższonego poziomu zawartości fosforu ogólnego i fosforanów. Prowadzone są również oznaczenia pyłu zawieszonego PM10 na stacjach automatycznych […]

Czytaj dalej...

Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego – pożar fosforu na Ukrainie

W dniu 19.07.2007 r. u Wojewody Lubelskiego odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego, na którym omówiono aktualną sytuację dotyczącą zdarzenia na Ukrainie. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił również wyniki badań jakości wód rzeki Bug i stanu powietrza. Wykonane analiz nie wykazują istotnych zmian w zakresie zawartości fosforu ogólnego i fosforanów od analiz wykonywanych przed zdarzeniem.

Czytaj dalej...

Pożar pociągu z płynnym fosforem na Ukrainie

W dniu  16.07.2007 r. w rejonie buskim obwodu lwowskiego na Ukrainie o godz. 1540 czasu polskiego wykoleił się jadący do Polski pociąg z płynnym fosforem. Wykoleiło się 15 cystern, z których pięć stanęło w płomieniach. Zdarzenie miało miejsce około 120 km na wschód od granicy z Polską. Podczas pożaru powstała chmura substancji chemicznych. Strefa skażenia wyniosła około 90 km2 i objęła 14 wiosek. Według Walerija Głobenko – Z-cy Naczelnika Głównego Urzędu Ministerstwa Sytuacji […]

Czytaj dalej...

Rada Powiatu w Zamościu

W dniu 27 czerwca 2007r. odbyła się IX sesja III kadencji Rady Powiatu w Zamościu. Udział w sesji wzięła pani Małgorzata Skwarek Kierownik Delegatury w Zamościu przedstawiając informację o stanie środowiska w powiecie zamojskim.

Czytaj dalej...

Spotkanie WIOŚ ze służbami ochrony środowiska Białorusi

W dniu 15 maja 2007 roku w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie . Stronie białoruskiej przewodniczył pan Aleksej Pawliuk – Naczelnik Inspekcji  BOKds.ZNiOŚ , zaś stronie polskiej pan Edward Dec – Kierownik Delegatury WIOŚ w Białej Podlaskiej. W ramach spotkania dokonano wspólnego poboru prób na rzece Bug, zaprezentowano i porównano wyniki […]

Czytaj dalej...

Baza danych o obrocie paliwami

W dniu 11 maja 2007 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie utworzenia i prowadzenia informatycznej bazy danych o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami na terenie województwa lubelskiego. Porozumienie podpisali w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Wojewoda Lubelski Wojciech Żukowski oraz przedstawiciele inspekcji, straży i służb w tym Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny. Głównym celem programu jest poprawa efektywności działań zapobiegających zagrożeniom środowiska, mienia i innym, które mogą być […]

Czytaj dalej...

Gospodarka odpadami komunalnymi

W dniu 09.05.2007 r. Delegatura w Zamościu przygotowała warsztaty pt. „Gospodarka odpadami komunalnymi”. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele gmin powiatu zamojskiego oraz miasta Zamościa. W programie warsztatów zostały poruszone następujące tematy: Rola i zadania gmin w zakresie gospodarki odpadami wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Prawo miejscowe stanowione przez organy gmin w zakresie gospodarowania  odpadami komunalnymi. Określenie celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – plany gospodarki   odpadami. W ramach współpracy […]

Czytaj dalej...
1 2 3