Zanieczyszczenie wód rz.Krzny

image_print

Dnia 30 stycznia 2008 r. ok. godz. 14.00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie powiadomił telefonicznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegaturę w Białej Podlaskiej o wystąpieniu zanieczyszczenia substancją oleistą wód rzeki Krzny w Łukowie.

Pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatury w Białej Podlaskiej po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdził, że zanieczyszczenie w postaci substancji oleistej przedostało się do rzeki Krzny z wylotu kolektora kanalizacji deszczowej, znajdującej się w ulicy Browarnej. Przyczyną przedostania się do kanalizacji deszczowej substancji powodującej zanieczyszczenie był celowy jej zrzut do studzienki rewizyjnej na kolektorze deszczowym w ulicy Browarnej.

W ramach likwidacji zanieczyszczenia Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP postawiła w korycie rzeki, przy wylocie kanału burzowego zaporę z prasowanej słomy. Dokonano przeglądu studzienek kanalizacyjnych w ulicy Browarnej. Ustalono, że miejscem zrzutu oleistej substancji była studzienka przy parkingu ulicznym przy ul. Browarnej 20. Wybrano ze studzienki substancję w ilości ok. 50 l. Pozostałości substancji spryskano sorbentem w celu jej neutralizacji. Ponadto przepłukano kanał burzowy na długości ok. 100 m. Resztki substancji wymytej z kolektora wychwycono na zaporze u wylotu kanału. Po zdjęciu zapory brzeg rzeki spryskano dyspergentem. Odpady poakcyjne przechowywane są na terenie KP PSP w Łukowie.

Nie ustalono sprawcy zrzutu do kanalizacji deszczowej substancji powodującej zanieczyszczenie.

W trakcie przeprowadzonych w dniu 31 stycznia 2008 r. powtórnych oględzin miejsca zdarzenia stwierdzono, że w studzienkach kanału burzowego i na wylocie kolektora do rzeki Krzny nie występuje zanieczyszczenie oleistą substancją.