Konsultacje w procesie planowania w gospodarce wodnej

image_print

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął II etap konsultacji społecznych w procesie planowania w gospodarce wodnej. W okresie od 22 grudnia 2007 r. do 22 czerwca 2008 r. udostępniony jest opinii publicznej dokument „Przegląd  istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”.

Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w prowadzonych przez RZGW w Krakowie konsultacjach społecznych. Państwa uwagi będą poddane analizie i w miarę możliwości uwzględnione na etapie opracowywania ostatecznej wersji ww. dokumentu.