Wizyta Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

image_print

W dniu 10 marca przebywał w Lublinie Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz.

Minister uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Genowefą Tokarską i Wicewojewodą Henryką  Strojnowską. W spotkaniu również brali udział Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa LUW Jan Buczma oraz Dyrektor Gabinetu Wojewody Jan Wiater.

Podczas rozmów Minister Andrzej Jagusiewicz określił szereg zagadnień do realizacji w najbliższych latach dostosowujących działania naszych służb do norm i dyrektyw unijnych z dziedziny ochrony środowiska, w tym polityki ekologicznej i monitoringu środowiska. Zapowiedział też powołanie zespołów roboczych zajmujących się eliminacją tzw. „bomb ekologicznych” na terenie poszczególnych województw.

Celem wizyty ministra było także spotkanie z kadrą kierowniczą i kierownikami delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.

wizyta GIOS w WIOS Lublin - 2008-03