Działania ratowniczo-gaśnicze w bazach i rozlewniach gazów

image_print

WIOŚ Lublin Delegatura w Chełmie informuje, iż w dniu 31 marca Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przeprowadziła ćwiczenia aplikacyjne pod tytułem „Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w bazach i rozlewniach gazów – paliw płynnych”. W ćwiczeniach uczestniczyła Pani Elżbieta Piebiak Kierownik Delegatury w Chełmie.