Komisja ds. Współpracy Transgranicznej – Polska-Ukraina

image_print

W dniach 4 i 5 kwietnia w Sieniawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Współpracy Transgranicznej działającej w ramach Polsko – Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej. Obradom przewodniczyli: Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska oraz Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Mykoła Romaniuk.
W obradach wziął udział Wicepremier Waldemar Pawlak. W posiedzeniu uczestniczyli również Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele służb granicznych, celnych i weterynarii. Głównym tematem obrad był obecny stan i perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej w aspekcie przygotowań do EURO 2012 na terenach przygranicznych, stan środowiska naturalnego oraz potencjalnych zagrożeń w obszarze przygranicznym.