Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 2007

image_print

W marcu 2008 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie opracował kolejną roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim. Przedmiotowa  ocena, za 2007 r., sporządzona została na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Oceny dokonano dla wszystkich stref w województwie, w tym aglomeracji, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę roślin.

Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 2007