Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

image_print

22 kwietnia Pan Leszek Żelazny – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został powołany przez Pana Macieja Nowickiego Ministra Środowiska na członka Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, która jest organem opiniodawczo-doradczym. Głównym zadaniem Komisji jest poprawianie jakości procedur Ocen Oddziaływania na Środowisko, w celu efektywnej absorpcji środków z funduszy unijnych.