Budowa polsko-białorousko-ukraińskiej polityki wodnej

image_print

W dniach 20-21 maja  przedstawiciele WIOŚ w Lublinie uczestniczyli w warsztatach rozpoczynających projekt „Budowa polsko-białorousko-ukraińskiej polityki wodnej”. Celem projektu ma być wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucjonalnej w zarządzaniu zasobami wodnymi zlewni Bugu. Partnerem wiodącym projektu jest Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, Partnerami Zwykłymi: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Brzeski Obwodowy Komitet Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu i Wołyński Zarząd Urządzeń i Gospodarki Wodnej w Łucku. Całkowity budżet projektu to 250 000 €.