rz.Wisła – zakwit glonów

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w związku ze zgłaszanymi interwencjami na obserwowane zanieczyszczenie rzeki Wisły, w dniu 4 lipca przeprowadził wizję lokalną rzeki połączoną z poborem prób wody do analiz na odcinku Kazimierz – Puławy.

Analiza mikroskopowa pobranych prób wykazała obfity rozwój okrzemek z rodzaju Cyclotella powodujących zakwit. Masowe występowanie okrzemek tworzy na wodzie brązową mętną zawiesinę oraz jasnobrązową pianę o specyficznym „rybim zapachu”. Zakwit okrzemkowy pojawia się cyklicznie głównie wiosną i latem, a także jesienią w wodach bogatych w składniki pokarmowe tj.: azot, fosfor i krzemionka przy korzystnych warunkach termicznych i świetlnych.
Po wyczerpaniu materii organicznej zakwity znikają.

Zdjęcie dostarczone do WIOŚ przez Urząd Gminy w Janowcu n/Wisłą - zakwit glonów

Zdjęcie dostarczone do WIOŚ przez Urząd Gminy w Janowcu n/Wisłą – zakwit glonów

zakwit glonow Wisla lipiec 2008