Instalacje IPPC

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, prezentuje informację o liczbie instalacji, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) – według stanu na dzień 30.06.2008 r.
Informacja o instalacjach IPPC na terenie woj. lubelskiego_30_06_2008 (w pliku *.pdf).