Budowa polsko-białorusko–ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu

image_print

W ramach projektu „Budowa polsko-białorusko–ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu” w dniach od 28 do 30 lipca 2008 roku w Kamieniukach na terenie Republiki Białoruskiej odbyło się kolejne szkolenie specjalistyczne w którym uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.
Spotkanie te było kontynuacją warsztatów które odbyły się w dniach 30 czerwca do 02 lipca w Lublinie.
Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina (Interreg III A/TACIS CBC).  Celem ogólnym projektu jest intensyfikacja transgranicznej polsko-białorusko-ukraińskiej współpracy instytucjonalnej w zarządzaniu zasobami wodnymi zlewni Bugu. Efektem realizacji projektu będzie przygotowanie podstaw do utworzenia Polsko-Białorusko-Ukraińskiej Komisji Zlewni Bugu. Podczas warsztatów obywających się na Białorusi omówiono kompetencje organów zajmujących się gospodarką wodną na terenie wszystkich państw biorących udział w spotkaniu tj. Polski, Białorusi oraz Ukrainy. W dalszej części omówiono strategie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w krajach Unii Europejskiej oraz Polski.