Spotkanie WIOŚ ze służbami ochrony środowiska Białorusi

image_print

W dniu 10 września 2008 roku przedstawiciele WIOŚ w Lublinie i Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska uczestniczyli we wspólnym poborze prób na rzece Bug. Na spotkaniu roboczym omówione zostały m.in. wyniki badań z poboru wiosennego, omówiono też postęp prac związanych z modernizacją brzeskiej oczyszczalni ścieków.
W spotkaniu stronie polskiej przewodniczyła Kierownik Wydziału Organizacyjnego WIOŚ Agnieszka Kowalska-Głowiak, zaś stronie białoruskiej Przewodnicząca  Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Tamara Jałkowska.

brzesc_IX_2008