Polsko-białorusko–ukraińska polityka wodna w zlewni Bugu

image_print

W dniach od 29 września do 1 października w Łucku (Ukraina) odbyło się kolejne spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie organizowane w ramach projektu „Budowa polsko-białorusko–ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu” (Interreg III A/TACIS CBC).
Podczas III szkolenia specjalistycznego omówiono wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) w krajach Unii Europejskiej. W szczególności dotyczyło rozwiązań prawnych, sposobu prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych oraz oceny wyników badań w świetle RDW w poszczególnych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym omówieniem rozwiązań przyjętych w Polsce.

Luck spotkanie sluzb ochrony srodowiska Bialorusi Ukrainy i Polski