Programu usuwania azbestu na lata 2009-2032

image_print

17 października 2008 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obyła się  – wytyczne dla samorządów powiatowych i gminnych w zakresie wdrażania i finansowania określonych w nim zadań.
Konferencja, nad którą patronat objęli Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Jan Rączka – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została zorganizowana przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
W konferencji uczestniczył Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochron Środowiska – Leszek Żelazny oraz pracownicy inspektoratu.

konferencja pt. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009-2032