Instalacje IPPC

image_print

W załączonym dokumencie WIOŚ Lublin informuje o aktualnej liczbie instalacji, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) – według stanu na dzień 30.10.2008 r..

Informacja o instalacjach IPPC na terenie woj. lubelskiego  (w pliku *.pdf).]