Raport mozaikowy województwa lubelskiego

image_print

WIOŚ Lublin przedstawia raport mozaikowy dotyczący województwa lubelskiego.

Raport nazwany został raportem mozaikowym, bo pokazuje środowisko w ujęciu regionalnym, czyli mozaiki środowiska regionów, bo pokazuje je także jako mozaikę komponentów i ekosystemów, bo tak bogata i zróżnicowana jest przyroda, i wreszcie ukazuje mozaikę doświadczeń w realizacji działań na rzecz ochrony środowiska, bo różny jest stopień ich zaawansowania i sposób rozwiązywania problemów.

Raport mozaikowy dotyczący województwa lubelskiego(w pliku *.pdf).

Krajowy raport mozaikowy. Stan środowiska w województwach w latach 2000-2007”.