image_print

Ekologiczne Paliwa i Energia

W dniu 28 marca w Chełmie odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Ekologiczne Paliwa i Energia” organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Starostwo Powiatowe w Chełmie pod patronatem Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, w której uczestniczyła Pani Elżbieta Piebiak Kierownik Delegatury w Chełmie. Na konferencji przedstawiono założenia techniczne oraz mechanizmy finansowe realizacji inwestycji dwu elektrowni biogazowych w Rejowcu i Rejowcu Fabrycznym.

Czytaj dalej...

Wizyta Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

W dniu 10 marca przebywał w Lublinie Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz. Minister uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Genowefą Tokarską i Wicewojewodą Henryką  Strojnowską. W spotkaniu również brali udział Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa LUW Jan Buczma oraz Dyrektor Gabinetu Wojewody Jan Wiater. Podczas rozmów Minister Andrzej Jagusiewicz określił szereg zagadnień do realizacji w najbliższych latach dostosowujących działania naszych służb do norm i dyrektyw unijnych […]

Czytaj dalej...

Konsultacje w procesie planowania w gospodarce wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął II etap konsultacji społecznych w procesie planowania w gospodarce wodnej. W okresie od 22 grudnia 2007 r. do 22 czerwca 2008 r. udostępniony jest opinii publicznej dokument „Przegląd  istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”. Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w prowadzonych przez RZGW w Krakowie konsultacjach społecznych. Państwa uwagi będą poddane analizie i w miarę możliwości uwzględnione na etapie opracowywania ostatecznej wersji ww. dokumentu.

Czytaj dalej...

Zanieczyszczenie wód rz.Krzny

Dnia 30 stycznia 2008 r. ok. godz. 14.00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie powiadomił telefonicznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegaturę w Białej Podlaskiej o wystąpieniu zanieczyszczenia substancją oleistą wód rzeki Krzny w Łukowie. Pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatury w Białej Podlaskiej po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdził, że zanieczyszczenie w postaci substancji oleistej przedostało się do rzeki Krzny z wylotu kolektora kanalizacji deszczowej, znajdującej się w ulicy […]

Czytaj dalej...

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, w związku z art. 236b ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954)  przypomina, że w terminie do dnia 31 marca 2008 r., należy przekazać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska sprawozdanie zawierające informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Obowiązkowi temu podlegają prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności spośród wymienionych w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 […]

Czytaj dalej...
1 2 3