image_print

Utylizacja eternitu

21 grudnia br. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny wziął udział w posiedzeniu Prezydium i Zarządu OW poświęconym m.in. problemowi utylizacji eternitu. Podczas spotkania wygłosił prezentację dotyczącą usuwania wyrobów zawierających azbest.

Czytaj dalej...

Egzamin w zakresie gospodarowania odpadami

18 grudnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny brał udział w pracach Komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami .

Czytaj dalej...

Właściwe postępowanie z odpadami

17 grudnia br. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny uczestniczył w spotkaniu z Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin Elżbietą Kołodziej Wnuk w sprawie promocji „Ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej mającej na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i właściwe postępowanie z odpadami”. KONKURSU NA WYKONANIE RZEŹBY Z ODPADÓW -WESOŁE ŚMIECI

Czytaj dalej...

Odnawialne źródła energii

15 grudnia br. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny brał udział w dyskusji zorganizowanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Głównym tematem była problematyka produkcji biogazu na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj dalej...

Ekospołeczne nauczanie Kościoła Katolickiego

12 grudnia br. odbyła się konferencja „Ekospołeczne nauczanie Kościoła Katolickiego i stan środowiska w Województwie Lubelskim” zorganizowana przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Etos”. Jeden z wykładów dotyczył stanu środowiska w województwie lubelskim i został przedstawiony przez dr inż. Arkadiusza Iwaniuka, Zastępcę Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Czytaj dalej...

Narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska

W dniach 10-11 grudnia br. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny uczestniczył w Dębę w naradzie wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Naradzie przewodniczył Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Janusiewicz. Podczas narady Leszek Żelazny przedstawił „ Zagrożenia związane z transportem kolejowym i przeładunkiem niebezpiecznych materiałów chemicznych w województwach lubelskim i świętokrzyskim”. W trakcie narady Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie został wyróżniony za dobrą współpracę z Urzędem Transportu Kolejowego w Lublinie.

Czytaj dalej...

Badania wód rzeki Bug

9 grudnia br. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami wyższych uczelni województwa lubelskiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Zlewni Wisły lubelskiej i Bugu granicznego w Lublinie w sprawie prowadzenia wspólnych badań wód rzeki Bug.

Czytaj dalej...

Budowa demonstracyjno – edukacyjnego Centrum Selektywnego Zbierania Odpadów

9 grudnia br. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny uczestniczył w spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego Sławomirem Sosnowskim. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z przedsięwzięciem budowy demonstracyjno – edukacyjnego Centrum Selektywnego Zbierania Odpadów Opakowaniowy i Poużytkowych w województwie lubelskim.

Czytaj dalej...

Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie

W dniu 4 grudnia 2009 r. w ratuszu Urzędu Miasta Lublin odbyło się spotkanie dotyczące wdrażania systemu EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme – System Ekozarządzania i Audytu) pod przewodnictwem Cezarego Starczewskiego Dyrektora Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska i Elżbiety Kołodziej-Wnuk Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin. W spotkaniu uczestniczyli również Anna Czyżewska Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Marek Flasiński Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, rektorzy i kanclerze wyższych uczelni oraz przedstawiciele lubelskich […]

Czytaj dalej...

Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej -CAF

3 grudnia 2009 r. w Warszawie Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Konsorcjum: F5 Konsulting i Quality Progress, podsumowującej realizację  projektu ”Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej”. Konferencję otworzył Szef Służby Cywilnej Sławomir Brodziński. W trakcie spotkania podkreślano kierunki zmian w administracji publicznej w powiązaniu z upowszechnianiem modelu CAF. Ponadto wybrane urzędy zaprezentowały zebranym „Dobre praktyki” w zakresie […]

Czytaj dalej...
1 2 3 9