Wdrażanie metody CAF

image_print

Pragniemy poinformować, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie został zakwalifikowany do udziału we wdrożeniu metody CAF 2006 w ramach projektu „Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej” realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
W dniu 6 lutego br. przeprowadzono pierwsze spotkanie mające na celu ogólne zapoznanie kierownictwa i pracowników WIOŚ z wdrażaną metodą CAF.