Zespół doradczo-konsultacyjnego ds. energii odnawialnej

image_print

9 lutego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Leszek Żelazny uczestniczył w spotkaniu zespołu doradczo-konsultacyjnego ds. energii odnawialnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Spotkaniu przewodniczył Wicemarszałek Sławomir Sosnowski.

Zagadnienia klastrów agroenergetycznego i ekoenergetycznego omawiali prof. Antoni Faber z IUNG w Puławach i Małgorzata Gałczyńska z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Prelekcje o aspektach ekonomicznych i energetycznych wykorzystania słomy prowadził Lesław Kaliszewski i Ryszard Celegrat z przedsiębiorstwa BIOS-BUD.