Staw w Parku Zdrojowym w Nałęczowie

image_print

W dniu 11.maja br. do WIOŚ wpłynęła informacja o zanieczyszczeniu stawu w Parku Zdrojowym w Nałęczowie i początkowej fazie śnięcia ryb.
Inspektorat niezwłocznie podjął działania kontrolno-pomiarowe. Pracownik Laboratorium WIOŚ pobrał do badań w trzech punktach próbki wody z rzeki Bochotniczanki, i próbkę wody ze stawu w Parku Zdrojowym. Podczas wizji nie stwierdzono obecności śniętych ryb, natomiast wyniki analiz pobranych prób wody świadczyły o niskiej zawartości tlenu w stawie, co mogło spowodować niepokojące zachowanie się ryb. Jednostka Powiatowej Straży Pożarnej w Puławach prowadziła napowietrzanie wody w stawie w celu wzbogacenia jej w tlen.
Aktualnie WIOŚ w Lublinie prowadzi prace związane z analizą wyników badań celem określenia przyczyny wystąpienia takiego stanu.