Jakość wód rzek

image_print

Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w związku  przypadkami śnięcia ryb w rzekach kontynuowane są badania monitoringowe jakości wód, w tym zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie. W ostatnim okresie badania przeprowadzone zostały w wodach rzek Bug, Krzna, Wisła, Wieprz oraz w punktach pomiarowych na dopływach rz. Wieprz.
Wykonane w trybie ciągłym analizy monitorowanych wód rzeki Krzny i Wieprzu wraz z dopływami wykazują nadal niską zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, natomiast jakość wód rzeki Wisły i Bugu utrzymuje się na dobrym poziomie.