rz.Bug – przyducha

image_print

Wyniki  badań w zakresie zawartości w wodzie tlenu rozpuszczonego w Bugu,  przeprowadzonych w dniach 13, 14 i 15 lipca 2009 r.  w związku ze zjawiskiem letniej przyduchy.
Tabela z wynikami pomiarów (w pliku *.pdf).
Z przeprowadzonych analizy wynika, że zawartość tlenu w rzece Bug utrzymuje się na stałym poziomie, który nie wywołuje w środowisku wodnym zjawiska przyduchy.
Jednocześnie informuję, że zawartość tlenu rozpuszczonego w rzece Krzna przy jej ujściu do rzeki Bug w dalszym ciągu utrzymuje się na niskim poziomie.