rz.Wisła – przyducha

image_print

Wyniki  badań zawartości w wodzie tlenu rozpuszczonego w  Wiśle,   przeprowadzonych w dniach 13 i 14.07.2009 r. w związku ze złym stanem wód powierzchniowych, spowodowanym występowaniem zjawiska deficytu tlenowego tzw. „przyduchy”.
W dniu 16.07.2009 r. WIOŚ Lublin ponownie przeprowadzi badania stanu jakości wód rzeki Wisły