rz.Bug – sytuacja na rzece po stronie ukraińskiej i białoruskiej

image_print

W dniu 16 lipca 2009 r. Państwowa Inspekcja Ekologiczna Obwodu Wołyńskiego Ukrainy przekazała do WIOŚ Lublin – Delegatura w Zamościu informację na temat sytuacji na rzece Bug po stronie ukraińskiej. Dokonana przez ww. Inspekcję wizja rzeki Bug w punktach Ustiług (po stronie polskiej Zosin), Jagodin (Dorohusk), Grabowo (Włodawa), a także na rzece Ługa w miejscowości Ustiług, nie wykazała obecności śniętych ryb, ani innych niepokojących zjawisk. Ponadto strona Ukraińska poinformowała, że rezultaty badań fizyko-chemicznych wód rzeki Bug z dnia 6 lipca 2009 r. w punktach pomiarowych po stronie ukraińskiej, spójnych z punktami pomiarowymi po naszej stronie, nie wykazywały podwyższonych wartości parametrów zanieczyszczenia wód.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 15 lipca 2009 r. Brzeski Obwodowy Komitet ds. Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska w Brześciu przesłał informację o stanie wód rzeki Bug i jej dopływów po stronie białoruskiej. Z informacji wynika, że przeprowadzone wizje lokalne i badania jakości wód tych rzek wykazały obniżoną zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, w porównaniu do badań wcześniejszych oraz tworzenie się rozlewisk na terenach zalewowych dopływów. Nie stwierdzono zjawiska masowego śnięcia ryb.