Narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska

image_print

W dniach 26-28 października 2009 r. w Mikorzynie koło Konina odbyła się narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska i kierowników delegatur.
Podczas narady omówione zostały między innymi „Wytyczne do planowania działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w 2010 roku”, program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012 oraz wyniki kontroli składowisk odpadów przyjmujących odpady komunalne objęte obowiązkiem posiadania pozwoleń zintegrowanych.
W naradzie brał udział Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz kierownicy delegatur: Małgorzata Skwarek , Elżbieta Piebiak oraz Edward Dec.