Nowe technologie usuwania azbestu

image_print

W dniu 28 października 2009 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja na temat „Gospodarka odpadami a przyjazne prawo – nowe technologie usuwania azbestu”.
Podczas spotkania zaprezentowano zagadnienia dotyczące bezpiecznych i innowacyjnych technologii usuwania odpadów, przede wszystkim zawierających włókna azbestowe. Omówiono zagrożenia powstające podczas demontażu tego typu elementów, a także poruszono kwestie finansowania utylizacji azbestu.  W kontekście projektowanej zmiany ustawy o odpadach analizowano, jakie działania należy podejmować, aby do 2032 roku wyroby azbestowe zostały skutecznie wyeliminowane ze środowiska.
Konferencję prowadzili: Krzysztof Putra – Wicemarszałek Senatu RP, Marek Kuchciński – Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Michał Wojtczak – Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Środowiska oraz Małgorzata Skucha – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W konferencji brał udział Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Leszek Żelazny.