Staż dla absolwentów Wydziału Chemii

image_print

30 października 2009 r. został podpisany List intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowanym przez prof. dr hab. Władysława Janusza – Dziekana Wydziału Chemii i prof. dr hab. Janusza Ryczkowskiego – Prodziekana Wydziału Chemii, a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentowanym przez mgr inż. Leszka Żelaznego – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie.  Zgodnie z zapisami Listu podejmowana będzie współpraca dotycząca: organizacji stażów dla absolwentów Wydziału Chemii, wymiany informacji naukowej, wdrażania nowych technik modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym oraz pozyskiwania informacji w zakresie presji na środowisko.