Gospodarka odpadami – konferencja

image_print

W dniach 7-8 października 2009 r. odbyło się w Lublinie Seminarium Komisji Unii Metropolii Polskich ds. Ochrony Krajobrazu i Środowiska nt.: Gospodarki odpadami w Metropolii.  Prezydent Miasta Lublina Adam Wasilewski przywitał uczestników i wprowadził do tematyki seminarium, Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego Marek Górski przybliżył uczestnikom zmiany w przepisach prawa w zakresie gospodarki odpadami.
W seminarium brał również udział Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny.