Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

image_print

16 listopada 2009 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny uczestniczył w spotkaniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Lublinie Januszem Słodzińskim, Zastępcą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie lek. med. Piotrem Cioczkiem oraz Kierownikiem Działu Laboratoryjnego mgr Janiną Sitarską. Rozmowy były kontynuacją uzgodnień poruszonych na wcześniejszym spotkaniu, które odbyło się 2 czerwca 2009 r. Dotyczyły przekazania sprzętu dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz lokalizacji punktów pomiarowych obsługiwanych dotychczas przez Państwową Wojewódzką Inspekcję Sanitarną w Lublinie. Ustalono, że ostateczne decyzje zostaną podjęte na kolejnym spotkaniu w pierwszej połowie grudnia.