Gumowy surowiec

image_print

Pracownicy WIOŚ w Lublinie 18 listopada 2009 r. uczestniczyli w seminarium pt. „Gumowy surowiec” dotyczącym zbiórki, recyklingu, odzysku oraz utylizacji zużytych opon.  Seminarium zorganizowane zostało wspólnie przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi. Spotkanie miało miejsce w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Przedstawiono informacje o aktualnym stanie gospodarki zużytymi oponami w skali kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego.