Narada Regionalna WIOŚ

image_print

25 listopada 2009 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie odbyła się Narada Regionalna WIOŚ. Podczas spotkania omówione zostały bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Inspektoratu. Zakończono trzy-etapowe szkolenie Przeprowadzone dotyczące oceny okresowej pracowników korpusu służby cywilnej. Narada zakończyła się  podsumowaniem rocznego systemu wdrażania metody samooceny CAF.
Samoocena jest podstawową metodą doskonalenia urzędu, polega na kompleksowym, systematycznym i regularnym przeglądzie działań podejmowanych przez Inspektorat oraz osiąganych wyników, w oparciu o wybrany model. Proces samooceny pozwala urzędowi zidentyfikować swoje mocne strony oraz obszary, w których konieczna jest poprawa. Wyniki stanowią wiarygodną informację dla planowania działań doskonalących.
Działania o model CAF daje urzędowi wiele korzyści, do których można zaliczyć:

  • Dostarczenie danych i informacji (opartych na faktach) będących podstawą do poprawienia systemu zarządzania urzędem, w tym:
    • identyfikacja mocnych stron i obszarów do poprawy,
    • okresowy pomiar postępów i śledzenie trendów (przy założeniu systematycznego ponawiania samooceny),
    • identyfikacja dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz organizacji
  • Możliwość porównania wyników z innymi urzędami o podobnym charakterze,
  • Rozpowszechnienie wiedzy na temat podstawowych zasad i koncepcji zarządzania i doskonalenia urzędem,
  • Wykorzystanie wiedzy i kreatywności pracowników.