Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej -CAF

image_print

3 grudnia 2009 r. w Warszawie Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Konsorcjum: F5 Konsulting i Quality Progress, podsumowującej realizację  projektu ”Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej”.
Konferencję otworzył Szef Służby Cywilnej Sławomir Brodziński. W trakcie spotkania podkreślano kierunki zmian w administracji publicznej w powiązaniu z upowszechnianiem modelu CAF. Ponadto wybrane urzędy zaprezentowały zebranym „Dobre praktyki” w zakresie wdrażania metody CAF.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie jest jednym z 70 urzędów administracji rządowej, które przeprowadziły samoocenę w oparciu o metodę CAF 2006.

Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska składa serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom WIOŚ, zaangażowanych w proces wdrażania metody CAF w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie.

konferencja CAF 2009