Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie

image_print

W dniu 4 grudnia 2009 r. w ratuszu Urzędu Miasta Lublin odbyło się spotkanie dotyczące wdrażania systemu EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme – System Ekozarządzania i Audytu) pod przewodnictwem Cezarego Starczewskiego Dyrektora Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska i Elżbiety Kołodziej-Wnuk Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin. W spotkaniu uczestniczyli również Anna Czyżewska Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Marek Flasiński Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, rektorzy i kanclerze wyższych uczelni oraz przedstawiciele lubelskich przedsiębiorstw.
Spotkanie miało na celu promocję ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Ekozarządzanie  w Przedsiębiorstwie” – system ekozarządzania i audytu EMAS.
Podczas spotkania ustalono pierwszy termin regionalnej konferencji EMAS w Lublinie na przełomie stycznia i lutego 2010 r.