Ekospołeczne nauczanie Kościoła Katolickiego

12 grudnia br. odbyła się konferencja „Ekospołeczne nauczanie Kościoła Katolickiego i stan środowiska w Województwie Lubelskim” zorganizowana przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Etos”. Jeden z wykładów dotyczył stanu środowiska w województwie lubelskim i został przedstawiony przez dr inż. Arkadiusza Iwaniuka, Zastępcę Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.