Odnawialne źródła energii

15 grudnia br. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny brał udział w dyskusji zorganizowanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Głównym tematem była problematyka produkcji biogazu na terenie województwa lubelskiego.