Laboratorium analityczne WIOŚ Lublin

2 grudnia 2009 Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie spotkał się z Genowefą Tokarską Wojewodą Lubelskim. Podczas spotkania omówiono koncepcję tworzenia jednego laboratorium analitycznego w województwie, a także zagadnienia ochrony środowiska w województwie lubelskim.
Gospodarka wodno-ściekowa

1 grudnia 2009 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska spotkał się z Leszkiem Bogutą Zastępcą Dyrektora RZGW, Dyrektor Zarządu Zlewni Wisły lubelskiej i Bugu granicznego z siedzibą w Lublinie. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące gospodarki wodno-ściekowej województwa lubelskiego.
Kontrole transportu kolejowego

1 grudnia 2009 Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie spotkał się po raz kolejny w tym roku z Wojciechem Królem Dyrektorem Urzędu Transportu Kolejowego. Podczas spotkania omówiono zasady dotychczasowej współpracy i podsumowano wspólne działania. Ustalono również harmonogram wspólnych zadań i kontroli na przyszły rok.
Źródła energii wczoraj-dziś-jutro

W dniu 30 listopada 2009 r. w Chełmie odbyła się sesja popularnonaukowa dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych pod hasłem „Źródła energii wczoraj-dziś-jutro” organizowana przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 5. Celem projektu było zapoznanie społeczeństwa z konwencjonalnymi i alternatywnymi źródłami energii, ich wpływem na środowisko oraz metodami oszczędzania energii. Na prośbę organizatora w trakcie sesji przedstawiciel WIOŚ Delegatury w Chełmie przeprowadził prelekcję nt. „Odnawialne źródła energii w aspekcie ochrony środowiska”.
Lider Przedsiębiorczości

28 listopada 2009 r. w Wierzchowiskach w Zespole Pałacowo-Parkowym miała miejsce uroczystość wręczenia nagród Lider Przedsiębiorczości oraz Lider Promocji Przedsiębiorczości.
Celem nagród jest uhonorowanie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do stymulowania rozwoju przedsiębiorczości w regionie, a także poprzez swą pracę przybliżały idee przedsiębiorczości oraz propagowały przedsiębiorczość jako styl życia.
Laureatami nagrody Lider Promocji Przedsiębiorczości zostali Genowefa Tokarska Wojewoda Lubelski oraz Michał Zieliński.
Natomiast w kategorii Lider Przedsiębiorczości nagrodzeni zostali Mirosław Taras prezes zarządu LW „Bogdanka” SA i Maria Stachowicz-Cioczek.
Inicjatorem uroczystości był Lubelski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Lublinie.
W spotkaniu uczestniczył Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
Grupy producentów szansą rozwoju polskiego rolnictwa

26 listopada 2009 r. w Auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się konferencja pt.: „Grupy producentów szansą rozwoju polskiego rolnictwa”. Konferencja jest wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W Konferencji brał udział miedzy innymi Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie. Podczas spotkania zostały poruszone zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku rolniczego z uwzględnieniem przepisów Prawo ochrony środowiska.
XV lat turystyki wiejskiej na Lubelszczyźnie

27 listopada 2009 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie miała miejsce konferencja pt. „XV lat turystyki wiejskiej na Lubelszczyźnie” pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezesa Lubelskiego Związku Stowarzyszeń Agroturystycznych. Podczas konferencji zaprezentowane zostały między innymi strategia promocji Województwa Lubelskiego oraz działania Lubelskiego Związku  Stowarzyszeń Agroturystycznych na rzecz wzmacniania potencjału turystycznego Lubelszczyzny. W spotkaniu uczestniczył Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
Narada Regionalna WIOŚ

25 listopada 2009 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie odbyła się Narada Regionalna WIOŚ. Podczas spotkania omówione zostały bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Inspektoratu. Zakończono trzy-etapowe szkolenie Przeprowadzone dotyczące oceny okresowej pracowników korpusu służby cywilnej. Narada zakończyła się  podsumowaniem rocznego systemu wdrażania metody samooceny CAF.
Samoocena jest podstawową metodą doskonalenia urzędu, polega na kompleksowym, systematycznym i regularnym przeglądzie działań podejmowanych przez Inspektorat oraz osiąganych wyników, w oparciu o wybrany model. Proces samooceny pozwala urzędowi zidentyfikować swoje mocne strony oraz obszary, w których konieczna jest poprawa. Wyniki stanowią wiarygodną informację dla planowania działań doskonalących.
Działania o model CAF daje urzędowi wiele korzyści, do których można zaliczyć:

  • Dostarczenie danych i informacji (opartych na faktach) będących podstawą do poprawienia systemu zarządzania urzędem, w tym:
    • identyfikacja mocnych stron i obszarów do poprawy,
    • okresowy pomiar postępów i śledzenie trendów (przy założeniu systematycznego ponawiania samooceny),
    • identyfikacja dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz organizacji
  • Możliwość porównania wyników z innymi urzędami o podobnym charakterze,
  • Rozpowszechnienie wiedzy na temat podstawowych zasad i koncepcji zarządzania i doskonalenia urzędem,
  • Wykorzystanie wiedzy i kreatywności pracowników.Oszczędzanie energii elektrycznej

19 listopada w Kazimierzu Dolnym Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w konferencji poświęconej zagadnieniom oszczędzania energii elektrycznej. Konferencja została zorganizowana przez ENERGA OBRÓT S.A. dostawca najbardziej ekologicznej energii elektrycznej w Polsce i krajowy lider w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Gumowy surowiec

Pracownicy WIOŚ w Lublinie 18 listopada 2009 r. uczestniczyli w seminarium pt. „Gumowy surowiec” dotyczącym zbiórki, recyklingu, odzysku oraz utylizacji zużytych opon.  Seminarium zorganizowane zostało wspólnie przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi. Spotkanie miało miejsce w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Przedstawiono informacje o aktualnym stanie gospodarki zużytymi oponami w skali kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego.