image_print

KUL – Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010

Dnia 18 października 2009 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W inauguracji uczestniczyli: Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lubnie. Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010

Czytaj dalej...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Dnia 16 października 2009 r. odbyła się Konferencja na  temat: „Aspekty prawne, techniczne i finansowe prawidłowego usuwania wyrobów zawierających azbest” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie w której uczestniczyli między innymi Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Leszek Żelazny – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie. Patronat honorowy nad konferencją objęli Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego, Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor […]

Czytaj dalej...

Oznaczanie benzo(a)pirenu w pyle PM 10

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie uzyskało dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrych wyników w porównaniu międzylaboratoryjnym „Zapewnienie wysokiej jakości oznaczeń benzo(a)pirenu w pyle PM 10 zorganizowanym na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Zakład Chemii Środowiska S.C.”

Czytaj dalej...

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010

Dnia 5 października 2009 r. w Auli Wydziału Zarządzania i Wydziału Podstaw Techniki im. Papieża Jana Pawła II Politechniki Lubelskiej odbyła się inauguracja roku akademickiego 2009/2010. Uroczystości rozpoczęły się wystąpieniem Dziekana Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Ewy Bojar. W uroczystościach uczestniczył Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny. W dniu 30 września 2009 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie brał udział w Uroczystościach Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 […]

Czytaj dalej...

Sesja Rady Powiatu Kraśnik

W dniu 30 września 2009 r. Pan Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Lubelskiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Grzegorz Uliński Kierownik Wydziału Inspekcji uczestniczyli w XXXVI Sesji Rady Powiatu w Kraśniku III kadencji. Podczas obrad przedłożono Informację o stanie środowiska na terenie powiatu. Komisja ds. ochrony środowiska pozytywnie przyjęła informację WIOŚ.

Czytaj dalej...

Posiedzenie Polsko-Białoruskiej Podkomisji do spraw Współpracy Przygranicznej

28.09.2009  dr inż. Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w VII posiedzeniu Polsko-Białoruskiej Podkomisji do spraw Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej do spraw Współpracy Transgranicznej. Podkomisja ta w swoich działaniach zmierza do pogłębiania współpracy służb polskich i białoruskich w dziedzinie zapobiegania i likwidacji katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych sytuacji w przygranicznych rejonach obu państw. Spotkanie odbyło się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. W trakcie jego […]

Czytaj dalej...

Powiśle 2009

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie dr inż. Arkadiusz Iwaniuk w dniach 22-23 września uczestniczył w wojewódzkim wieloszczeblowym ćwiczeniu zgrywającym pod kryptonimem „Powiśle 2009”, zorganizowanym w gminie Łaziska w powiecie opolskim. Wśród różnych procedur ćwiczebnych dotyczących działania podczas powodzi przedstawiano miedzy innymi akcję wydobywania niebezpiecznych odpadów z nurtu rzeki.

Czytaj dalej...

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. a ochrona środowiska

W Kazimierzu n/Wisłą w dniach 21 -22 września 2009 r. odbyła się konferencja Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. a ochrona środowiska pod patronatem Krzysztofa Grabczuka Marszałka Województwa Lubelskiego. Osobami prowadzącymi konferencję  był dr. Andrzej Jagusiewicz Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz prof. Jerzy Zwoździak Politechnika Wrocławska / Dyrektor Europejskiego Instytutu Technologii. W konferencji wziął udział mgr inż. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

Czytaj dalej...

III Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska

W dniach 13-17  września 2009 r. w Lublinie odbywa się III Ogólnopolski Kongres Inżynierii  Środowiska, organizowany przez Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk i Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej pod honorowym patronatem Wicepremiera Ministra Gospodarki – Waldemara Pawlaka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Barbary Kudryckiej, Ministra Środowiska- prof. dr hab. inż. Macieja Nowickiego. Głównym przesłaniem kongresu jest ochrona środowiska rozumiana szerzej niż tylko ochrona przyrody […]

Czytaj dalej...

Polsko – Białoruska współpraca transgraniczna

W dniu 15 września 2009 roku w Białej Podlaskiej odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu. Wyjazd ten był wynikiem realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Spotkaniu przewodniczyli ze strony białoruskiej Pani Tamara Anatoliewna Jałkowskaja –  Przewodnicząca Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 6 9