image_print

Zanieczyszczenie wód rzeki Konotopa

W dniu 27 lipca 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej został powiadomiony przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie o przedostaniu się poprzez kanalizację burzową substancji ropopochodnej do wód rzeki Konotopa. Przedstawiciele WIOŚ Delegatury w Białej Podlaskiej udali się na miejsce zdarzenia, gdzie pracownicy JRG PSP w Parczewie zabezpieczali wylot kolektora burzowego z ul. Jana Pawła II do rzeki Konotopa zaporą z kostek słomy oraz pływającym rękawem […]

Czytaj dalej...

Audyt w Laboratorium WIOŚ Lublin

Audytorzy Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie przeprowadzili planową ocenę w nadzorze Laboratorium, które odbyły się: * w dniu 22 czerwca 2009 r. w Laboratorium WIOŚ Delegatura w Zamościu, * w dniu 23 czerwca 2009 r. w Laboratorium WIOŚ Delegatura w Chełmie, * w dniu 24 czerwca 2009 r. w Laboratorium WIOŚ Delegatura w Białej Podlaskiej * w dniu 27 lipca 2009 r. w Laboratorium WIOŚ w Lublinie.

Czytaj dalej...

Zanieczyszczenia wód rzeki Garbówki i Kurówki

W dniu 27 lipca 2009 r. ok. godz. 14.00 mieszkaniec Kurowa telefonicznie poinformował WIOŚ w Lublinie o zanieczyszczeniu wód rzeki Garbówki i Kurówki ściekami pochodzącymi prawdopodobnie z oczyszczalni Kurów 1 Group Sp. z o.o. w Kurowie. Z uwagi na wcześniejsze nieuzasadnione zgłoszenia w tej sprawie tut. Inspektorat poprosił telefonicznie Gminę Kurów o potwierdzenie otrzymanej wiadomości. Ok. godz. 15.00  pracownik gminy potwierdził zanieczyszczenie rzeki. Przedstawiciele WIOŚ udali się na miejsce i dokonali poboru prób wody z rzeki Garbówki […]

Czytaj dalej...

Badania wód rzek Wisły i Wieprza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w dniu 23 lipca 2009 r. przeprowadził kolejne badania wód rzek Wisły i Wieprza. Z przeprowadzonych analizy wynika, że stan jakości wód rzeki Wisły w zakresie zawartości tlenu rozpuszczonego odpowiada I klasie czystości wód, natomiast rzeka Wieprz spełnai wymogi II klasy czystości. Ponadto Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie pismem z dnia 16 lipca 2009 r. poinformowała tut. Inspektorat, że dotychczas nie wpływały żadne powiadomienia z kraju […]

Czytaj dalej...

Przegląd stacji monitoringu powietrza

W dniach 21-23 lipca odbywa się przegląd stacji monitoringu powietrza na obszarze województwa lubelskiego. W przeglądzie uczestniczą przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Instytutu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ Lublin. Stacje objęte programem wizyty zlokalizowane są w Lublinie, Puławach, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Białym Słupie i Jarczewie. Wizyta w województwie lubelskim odbywa się w ramach przeglądu systemu oceny jakości powietrza w Polsce.

Czytaj dalej...

Wzory sprawozdań opłat za korzystanie ze środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że z dniem 1 lipca 2009 r. zmianie uległy wzory sprawozdań dot. opłat za korzystanie ze środowiska. Nowe wzory sprawozdań zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat  (Dz.U. Nr 97, poz. 816) . Informację w tym zakresie do Marszałka Województwa oraz WIOŚ Lublin za I półrocze 2009 r. należy sporządzać na nowych wzorach. […]

Czytaj dalej...

System Zarządzania Jakością w WIOŚ Lublin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie od marca 2003 r. stosuje System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000, na potwierdzenie spełnienia wymagań  normy  WIOŚ Lublin otrzymał certyfikaty w 2003 i 2006 r. z czego każdy ważny był na okres trzech lat. W dniach 22-23 kwietnia 2009 r. w Inspektoracie został przeprowadzony audit wznawiający na zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Na podstawie przekazanej przez auditora wiodącego dokumentacji z auditu oraz decyzji Jednostki Certyfikującej TUV Rheinland […]

Czytaj dalej...

Rzeka Bug – letnia przyducha

Wyniki badań zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie rzeki Bug, przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2009 r. w związku ze zjawiskiem letniej „przyduchy”. rz. Bug (badania 20.VII.2009 r.) Terespol (przed rz. Muchawiec) – 7,2 mg O2 /l Kużawka – 6,1 mg O2 /l Krzyczew – 5,8 mg O2 /l Pratulin – 5,0 mg O2 /l Bubel Stary – 5,6 mg O2 /l W porównaniu z ostatnią serią  wyników obserwuje się […]

Czytaj dalej...

rz.Bug – monitoring

Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w dniach 18 – 19.07.2009 r. był w stałym kontakcie ze Strażą Graniczną, Polskim Związkiem Wędkarskim oraz przedstawicielami gmin przygranicznych w zakresie monitorowania  rzeki Bug. Ww. służby nie stwierdziły niepokojących zdarzeń na rzece. Również badania wody rzeki Bug na odcinku od m. Terespol do m. Bubel Stary  przeprowadzone w dniu 20.07.2009 r. przez WIOŚ Delegatura w Białej Podlaskiej wykazały, iż zawartość tlenu rozpuszczonego zawierała się w przedziale od 5,0 do 7,2 […]

Czytaj dalej...
1 4 5 6 7 8 9