image_print

rz.Bug – sytuacja na rzece po stronie ukraińskiej i białoruskiej

W dniu 16 lipca 2009 r. Państwowa Inspekcja Ekologiczna Obwodu Wołyńskiego Ukrainy przekazała do WIOŚ Lublin – Delegatura w Zamościu informację na temat sytuacji na rzece Bug po stronie ukraińskiej. Dokonana przez ww. Inspekcję wizja rzeki Bug w punktach Ustiług (po stronie polskiej Zosin), Jagodin (Dorohusk), Grabowo (Włodawa), a także na rzece Ługa w miejscowości Ustiług, nie wykazała obecności śniętych ryb, ani innych niepokojących zjawisk. Ponadto strona Ukraińska poinformowała, że rezultaty badań fizyko-chemicznych […]

Czytaj dalej...

Badania wód rzeki Bug

W związku z wystąpieniem zjawiska śnięcia ryb w dolnej zlewni rzeki Bug (teren województwa mazowieckiego – przy ujściu do rzeki Narwi) Delegatura WIOŚ w Zamościu przedstawia informacje o podjętych  działaniach. Do chwili obecnej tj. 16.07.2009 r. nie wpłynęły żadne niepokojące meldunki od współpracujących z Delegaturą Jednostek Straży Granicznej w Kryłowie, Hrubieszowie i Horodle oraz Polskiego Związku Wędkarskiego – Okręg Zamojski jak również wójtów gmin przygranicznych. Wyniki badań wód rzeki Bug z dnia 06.07.2009 r. w monitorowanych  punktach […]

Czytaj dalej...

rz.Bug – przyducha

Wyniki  badań w zakresie zawartości w wodzie tlenu rozpuszczonego w Bugu,  przeprowadzonych w dniach 13, 14 i 15 lipca 2009 r.  w związku ze zjawiskiem letniej przyduchy. Tabela z wynikami pomiarów (w pliku *.pdf). Z przeprowadzonych analizy wynika, że zawartość tlenu w rzece Bug utrzymuje się na stałym poziomie, który nie wywołuje w środowisku wodnym zjawiska przyduchy. Jednocześnie informuję, że zawartość tlenu rozpuszczonego w rzece Krzna przy jej ujściu do rzeki Bug w dalszym ciągu utrzymuje się na niskim poziomie.

Czytaj dalej...

rz.Wisła – przyducha

Wyniki  badań zawartości w wodzie tlenu rozpuszczonego w  Wiśle,   przeprowadzonych w dniach 13 i 14.07.2009 r. w związku ze złym stanem wód powierzchniowych, spowodowanym występowaniem zjawiska deficytu tlenowego tzw. „przyduchy”. W dniu 16.07.2009 r. WIOŚ Lublin ponownie przeprowadzi badania stanu jakości wód rzeki Wisły

Czytaj dalej...

Jakość wód rzek

Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w związku  przypadkami śnięcia ryb w rzekach kontynuowane są badania monitoringowe jakości wód, w tym zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie. W ostatnim okresie badania przeprowadzone zostały w wodach rzek Bug, Krzna, Wisła, Wieprz oraz w punktach pomiarowych na dopływach rz. Wieprz. Wykonane w trybie ciągłym analizy monitorowanych wód rzeki Krzny i Wieprzu wraz z dopływami wykazują nadal niską zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, natomiast jakość wód rzeki […]

Czytaj dalej...

Stacja pomiarowa w Białym Słupie

W dniu 20 maja br. w siedzibie WIOŚ odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Leszka Żelaznego z Dyrektorem Roztoczańskiego Parku Narodowego Zdzisławem Strupieniukiem. Rozmowy dotyczyły rozbudowy i modernizacji sieci monitoringu, w tym uruchomienia zintegrowanego monitoringu przyrody i funkcjonowania stacji pomiarowej w Białym Słupie.

Czytaj dalej...

Zespół ds. energii odnawialnej

W dniu 8 maja br. w gabinecie Wicemarszałka S. Sosnowskiego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. energii odnawialnej. W porządku spotkania znalazła się tematyka przyszłości biogazowi na Lubelszczyźnie i energii wiatrowej na Lubelszczyźnie oraz współpraca zagraniczna w tym zakresie. W spotkaniu uczestniczył Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny.

Czytaj dalej...

Staw w Parku Zdrojowym w Nałęczowie

W dniu 11.maja br. do WIOŚ wpłynęła informacja o zanieczyszczeniu stawu w Parku Zdrojowym w Nałęczowie i początkowej fazie śnięcia ryb. Inspektorat niezwłocznie podjął działania kontrolno-pomiarowe. Pracownik Laboratorium WIOŚ pobrał do badań w trzech punktach próbki wody z rzeki Bochotniczanki, i próbkę wody ze stawu w Parku Zdrojowym. Podczas wizji nie stwierdzono obecności śniętych ryb, natomiast wyniki analiz pobranych prób wody świadczyły o niskiej zawartości tlenu w stawie, co mogło spowodować niepokojące zachowanie się […]

Czytaj dalej...

Instalacje IPPC

W załączonym dokumencie prezentujemy informację o liczba instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) – według stanu na dzień 31.03.2009 r. Informacja o instalacjach IPPC na terenie woj. lubelskiego (w pliku *.pdf).

Czytaj dalej...
1 5 6 7 8 9