image_print

Zespół doradczo-konsultacyjnego ds. energii odnawialnej

9 lutego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Leszek Żelazny uczestniczył w spotkaniu zespołu doradczo-konsultacyjnego ds. energii odnawialnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Spotkaniu przewodniczył Wicemarszałek Sławomir Sosnowski. Zagadnienia klastrów agroenergetycznego i ekoenergetycznego omawiali prof. Antoni Faber z IUNG w Puławach i Małgorzata Gałczyńska z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Prelekcje o aspektach ekonomicznych i energetycznych wykorzystania słomy prowadził Lesław Kaliszewski i Ryszard Celegrat z przedsiębiorstwa BIOS-BUD.

Czytaj dalej...

Utylizacja odpadów azbestowych

9 lutego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Leszek Żelazny uczestniczył w spotkaniach poświęconych problematyce utylizacji odpadów azbestowych. Inicjatorem spotkań były wojewódzkie władze samorządowe Lubelszczyzny, które reprezentował wicemarszałek Sławomir Sosnowski oraz osoby odpowiedzialne za wojewódzki program ochrony środowiska.

Czytaj dalej...

Wdrażanie metody CAF

Pragniemy poinformować, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie został zakwalifikowany do udziału we wdrożeniu metody CAF 2006 w ramach projektu „Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej” realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W dniu 6 lutego br. przeprowadzono pierwsze spotkanie mające na celu ogólne zapoznanie kierownictwa i pracowników WIOŚ z wdrażaną metodą CAF.

Czytaj dalej...

Ramowa Dyrektywa Wodna

Na stronie http://www.rdw.org.pl umieszczono informacje i ankiety na temat III tury konsultacji społecznych w ramach wdrażania prawa unijnego – Ramowej Dyrektywy Wodnej. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii grup społecznych, użytkowników wód w zakresie „Projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza”. Zebrane uwagi oraz wyniki konsultacji będą stanowiły podstawę do podjęcia decyzji w zakresie planowanych prac, zmierzających do poprawy stanu wód w Polsce do 2015 r. Działania te będą miały bezpośredni wpływ na wypracowanie zasad […]

Czytaj dalej...

Utylizacja azbestu

4 lutego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Leszek Żelazny uczestniczył w spotkaniu dotyczącym problemom utylizacji azbestu oraz energii odnawialnej zorganizowanym przez Politechnikę Lubelską. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Czytaj dalej...
1 7 8 9