image_print

Posiedzenie Polsko- Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej

W dniach 2-3 grudnia 2010 roku w Białowieży odbyło się IX posiedzenie Polsko- Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Posiedzeniu przewodniczyli ze strony polskiej Maciej Żywno – Wojewoda Podlaski, Przewodniczący Polskiej części Podkomisji, a ze strony białoruskiej Walentin Władimirowicz Karpickij – Pierwszy Zastępca Ministra do spraw sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi, Przewodniczący Białoruskiej części Podkomisji. W spotkaniu uczestniczyła Wojewoda Lubelski Pani […]

Czytaj dalej...

Lubelski Wschód Innowacji

8 listopada 2010 r. w Hotelu Europa w Lublinie odbyła się konferencja „Lubelski Wschód Innowacji – Formy wsparcia współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” zorganizowana przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. W programie dyskutowano m.in. o możliwości przenoszenia doświadczeń ogólnopolskich, białoruskich i ukraińskich w realia Lubelszczyzny. Celem konferencji była także promocja korzyści wynikających ze współpracy nauki i gospodarki, oraz wymiana doświadczeń transferu wiedzy pomiędzy naukowcami różnych krajów i regionów. W konferencji wziął udział Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor […]

Czytaj dalej...

Odnawialne źródła energii szansą na rozwój północnej części Lubelszczyzny

8 listopada 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej miała miejsce konferencja „Odnawialne źródła energii szansą na rozwój północnej części Lubelszczyzny”, przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego w Lublinie i Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej. W jej trakcie omówione zostały preferowane kierunki rozwoju OZE, w tym produkcja biogazu i energetyka słoneczna. W obradach brał udział Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie. Ponadto w trakcie konferencji […]

Czytaj dalej...

Ćwiczenia zgrywającym pod kryptonimem Lubelskie 2010

26 października 2010 r. pracownicy WIOŚ w Lublinie tj. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Arkadiusz Iwaniuk, Stanisław Godyński – kierownik Laboratorium, a także Roman Gulbierz – gł. specjalista w Wydziale Inspekcji uczestniczyli w wieloszczeblowym ćwiczeniu zgrywającym pod kryptonimem „Lubelskie 2010”. Dotyczyło ono współdziałania organów administracji publicznej, służb, inspekcji i straży podczas usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej w zakładzie dużego ryzyka. Scenariusz symulowanej awarii przewidywał pożar reaktora wypełnionego cykloheksanem w warunkach […]

Czytaj dalej...

Klient w centrum uwagi administracji

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeszedł pomyślnie selekcję spośród ok. 200 urzędów wyrażających chęć udziału w projekcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Klient w centrum uwagi administracji” i znalazł się wśród 100 urzędów zakwalifikowanych do ww. projektu. Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi klientów urzędów administracji rządowej poprzez usprawnienie pracy urzędów w oparciu o metody zarządzania satysfakcją klienta. Osiągniecie tych celów przyczyni się do podniesienia jakości usług publicznych. […]

Czytaj dalej...

Wizyta GIOŚ

7 października 2010 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz odwiedził Zamojską Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny, Kierownik Delegatury w Zamościu – Małgorzata Skwarek, a także Kierownicy Delegatur z Chełma i Białej Podlaskiej – Elżbieta Piebiak, Edward Dec. Nasz Gość zapoznał się z warunkami pracy w Delegaturze, z wyposażeniem pracowni w aparaturę pomiarowo badawczą. W rozmowach z pracownikami wymienił […]

Czytaj dalej...

Spotkanie WIOŚ ze służbami ochrony środowiska Białorusi

5 października 2010 roku w Brześciu odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu. Wyjazd ten był wynikiem realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Spotkaniu przewodniczyli ze strony białoruskiej Pani Tamara Anatoliewna Jałkowskaja –  Przewodnicząca Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska, a ze strony […]

Czytaj dalej...

Ogólnokrajowe ćwiczenia obronne

4 października 2010 r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie brał udział w pracach Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dotyczących ogólnokrajowego ćwiczenia obronnego „Anakonda 10” .

Czytaj dalej...

Ecoforum 2010

W dniach 28 września -1 października 2010 r. odbywa się w Lublinie międzynarodowa konferencja ECOFORUM „Po pierwsze środowisko”, pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego . Współorganizatorami konferencji są: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Zakłady Azotowe „Puławy”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, Urząd Miasta  Lublin, Lubelski Urząd Marszałkowski, Lubelski Urząd Wojewódzki. […]

Czytaj dalej...

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Miasto Lublin w dniach 16 – 22 września br. uczestniczyło w kampanii „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – Europejskiego dnia bez samochodu” pod hasłem „Mądry transport – lepsze życie”. Wspierając idee kampanii Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dokonało pomiaru hałasu na terenie miasta Lublin. Akcja jest doskonałą okazją do promowania przez władze miasta transportu publicznego, komunikacji pieszej i rowerowej. Dzień bez samochodu ma na celu promocję mniej szkodliwego dla […]

Czytaj dalej...
1 2 3 6