Spotkanie WIOŚ ze służbami ochrony środowiska Białorusi

image_print

5 października 2010 roku w Brześciu odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu.
Wyjazd ten był wynikiem realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.
Spotkaniu przewodniczyli ze strony białoruskiej Pani Tamara Anatoliewna Jałkowskaja –  Przewodnicząca Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska, a ze strony polskiej Pan Edward Dec – Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska i szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach.
Podczas spotkania:

  • dokonano wspólnego poboru prób wód rzeki Bug,
  • strona polska przedstawiła i omówiła wyniki badań głównych dopływów rzeki Bug wykonane w roku 2010,
  • strony podsumowały zasady oceny wód powierzchniowych celem ustalenia wspólnych kryteriów oceny wód, zgodnie z postanowieniami i zaleceniami zawartymi w protokole z VIII posiedzenia Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.

spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu - fot-2