Klient w centrum uwagi administracji

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeszedł pomyślnie selekcję spośród ok. 200 urzędów wyrażających chęć udziału w projekcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Klient w centrum uwagi administracji” i znalazł się wśród 100 urzędów zakwalifikowanych do ww. projektu.

Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi klientów urzędów administracji rządowej poprzez usprawnienie pracy urzędów w oparciu o metody zarządzania satysfakcją klienta.

Osiągniecie tych celów przyczyni się do podniesienia jakości usług publicznych.

W projekcie będą upowszechniane nowoczesne, promowane w krajach UE narzędzia satysfakcji klienta, które obejmują kluczowe aspekty funkcjonowania organizacji z uwzględnieniem znaczenia relacji z klientem-obywatelem/przedsiębiorcą oraz z pozostałymi interesariuszami.