Ćwiczenia zgrywającym pod kryptonimem Lubelskie 2010

image_print

26 października 2010 r. pracownicy WIOŚ w Lublinie tj. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Arkadiusz Iwaniuk, Stanisław Godyński – kierownik Laboratorium, a także Roman Gulbierz – gł. specjalista w Wydziale Inspekcji uczestniczyli w wieloszczeblowym ćwiczeniu zgrywającym pod kryptonimem „Lubelskie 2010”. Dotyczyło ono współdziałania organów administracji publicznej, służb, inspekcji i straży podczas usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej w zakładzie dużego ryzyka. Scenariusz symulowanej awarii przewidywał pożar reaktora wypełnionego cykloheksanem w warunkach ciśnienia 0,95 MPa przy temperaturze 165 0C co doprowadza do wybuchu typu BLEVE i dodatkowego ogniska pożaru. Ćwiczenie zostało zorganizowane na terenie ZA „Puławy” S.A. i obejmowało epizod praktyczny z udziałem Zakładowej Straży Pożarnej i KP PSP w Puławach oraz część aplikacyjną w postaci gry decyzyjnej.

cwiczenia sluzb ratowniczych 2010 cwiczenia sluzb 2010 - fot-2 cwiczenia sluzb 2010 - fot-3