Odnawialne źródła energii szansą na rozwój północnej części Lubelszczyzny

image_print

8 listopada 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej miała miejsce konferencja „Odnawialne źródła energii szansą na rozwój północnej części Lubelszczyzny”, przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego w Lublinie i Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej. W jej trakcie omówione zostały preferowane kierunki rozwoju OZE, w tym produkcja biogazu i energetyka słoneczna. W obradach brał udział Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie. Ponadto w trakcie konferencji Leszek Żelazny odbył spotkanie z Krzysztofem Hetmanem Ministrem Rozwoju Regionalnego